CONDIȚII DE UTILIZARE

DREPTUL DE AUTOR ASUPRA CONȚINUTURILOR

Toate conținuturile acestei pagini de internet aparțin societatii Mondelez Romania S.A. sau altei societati din grupul Mondelēz Internationaldacă nu s-a specificat clar de alt proprietar de drepturi - și sunt protejate de drepturi de autor. Utilizarea conținutului sub formă de text și fișier (de exemplu, publicații de presă, colecții de date și altele asemenea) de pe această pagină de internet este permisă numai dacă: 1. documentele rămân nemodificate precum și dacă 2. utilizarea este exclusivă pentru uz informativ, necomercial și personal și documentele utilizate nu sunt plasate pe computere de rețea sau site-uri web terțe, nici copiate, nici distribuite în alte medii și 3. notificarea privind drepturile de autor și acești termeni de utilizare apar pe toate exemplarele. Utilizarea în alte scopuri decât cele menționate este interzisă în mod expres. Încălcările se pedepsesc în temeiul dreptului civil și penal. Această permisiune nu include dreptul de a utiliza designul și aspectul sau fotografiile și imaginile conexe de pe această pagină de internet sau orice altă pagină de internet deținută sau administrată de o companie a grupului de companii Mondelēz International. Elementele individuale ale acestei pagini de internet sunt, de asemenea, protejate de legea drepturilor de autor și a mărcilor; în afara celor de mai sus de la punctele 1.-3. cadrul menționat nu este nici copiat, nici imitat în totalitate sau parțial; acest lucru se aplică în special mărcilor, logo-urilor, graficelor, componentelor de sunet și imagine utilizate pe această pagină de internet.

IMAGINILE TERȚILOR

Pagina de internet conține și imagini, în special sub formă de fotografii, care se află în proprietatea terților. Mondelez Romania a depus toate eforturile, pentru a indica pentru astfel de imagini proprietarul drepturilor de autor în apropierea imaginii. Și în cazul imaginilor terților facem referire la faptul că utilizarea fără acordul proprietarilor este strict interzisă.

MĂRCI, TITLURI, LOGO-URI

Toate numele companiilor și produselor menționate pe acest site web sunt mărci comerciale ale Mondelez International sau ale licențiatorilor săi, indiferent dacă acestea sunt evidențiate și marcate cu simbolul ® sau nu. Utilizarea acestor simboluri este interzisă terților.

RĂSPUNDERE

Accesul la pagina de internet și utilizarea documentelor oferite pe pagină se efectuează pe riscul utilizatorului. Nu ne asumăm răspunderea pentru încălcarea obligațiilor din motive de neglijență, în măsura în care acestea nu vizează obligații contractuale sau caracteristici asigurate sau pretenții conform legii privind răspunderea pentru produse. Același lucru se aplică pentru încălcarea obligațiilor de către cei implicați în îndeplinirea obligațiilor noastre. Documentele și graficele asociate publicate pe această pagină de internet pot conține erori tehnice sau tipografice. Mondelez International își rezervă dreptul de a face modificări în orice moment. Descărcarea de programe se efectuează pe propriul risc. Utilizatorul este responsabil pentru asigurarea unei siguranței a datelor. Acest lucru se aplică mai ales înainte de descărcarea unor programe de pe paginile noastre de internet.

REFERINȚE

Această pagină de internet cuprinde și referințe (link-uri) către paginile de internet ale altor ofertanți. La prima conectare, oferta străină a fost verificată cu privire la conținuturi ilegale. Link-urile către alte pagini de internet vor duce la părăsirea paginii Mondelez Romania. Paginile de internet conectate la link-uri nu se află sub controlul Mondelez Germania. Pentru conținuturile, modificările sau actualizările unor astfel de pagini de internet, Mondelez Romania nu își poate asuma răspunderea. Acest lucru se aplică în același mod pentru webcasting și alte forme de interconectare cu paginile de internet ale terților. Aceste link-uri sunt ofertate ca servicii. Cu toate acestea, în cazul în care Mondelez Romania și/sau alte companii Mondelez International descoperă sau li se aduce la cunoștință, că o ofertă are conținut ilegal, această referință încrucișată (link) va fi verificată imediat și, dacă este necesar, eliminată.
Drept de autor © 2015, Mondelez Romania. Toate drepturile rezervate